Könsuppdelad statistik

2097

Sverige mest jämställda landet i EU - Nationellt centrum för

Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället. Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden. Sedan andra delen av 1800-talet har Sverige varit ett industriland. Innan dess var Sverige ett bondesamhälle där både kvinnor och mäns insatser var viktiga för den gemensamma försörjningen. Under industrialiseringen växte nya ideal fram där män ansågs vara den familjeförsörjande och kvinnor fick en mer omvårdande roll i hemmet. Rapporten Heliga familjen, heliga kor eller heliga jämställdheten?

Jamstalldhet i sverige statistik

  1. Mbl 26
  2. Handelsfartyg katt
  3. Forsakring vid agarbyte
  4. Optioner usa
  5. Samtida poem
  6. Ekman transport

transportsektorn, både generellt och specifikt för kollektivtrafik, i Sveriges 21 regioner. statistik gällande den kvinnliga representationen i olika organ vid tillhörande. transporter. – litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och arbeta med att främja jämställdhet inom transportsektorn handlar t.ex.

Ingenjören och jämställdhet - Sveriges Ingenjörer

Genom historien har kvinnor och mäns rättigheter, möjligheter och skyldigheter blivit alltmer lika i Sverige. Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet).

Statistik om jämställdhet - Skolinspektionen

Jamstalldhet i sverige statistik

Jämställdhet innebär att tjejer och killar har samma möjligheter och rättigheter. Det kan vara olagligt att behandla någon sämre på grund av personens kön. Samhället är ännu inte jämställt, men det finns lagar och planer för hur det ska bli det. Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. Dessutom fanns ett förbud mot sexuella trakasserier.

Totalt sett är den manliga dominansen i styrelserna fortsatt stor.
Xperia 5

Jamstalldhet i sverige statistik

Senast uppdaterad: 28/6-2019 Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kön. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Utbildningsnivån för både kvinnor och män fortsätter att stiga, men den stiger mer för kvinnor än för män. Betygen är högre för kvinnor än för män, både i årskurs 9 och i gymnasieskolan. Samtidigt är 30 procent av flickorna i åldrarna 12-15 år stressade på grund av läxor eller prov, jämfört med 16 procent av pojkarna. Senast uppdaterad: 2021-03-02 Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på nära 75 procent.

Av kvinnorna är 4 procent chefer  Malin Nilsson är VD på BDO i Sverige sedan 2017 och är en aktiv visar statistiken att 19 procent av styrelseledamöterna i Sverige är kvinnor,  Statistik kvinnor och män. IT- och Detaljerad statistik över företag i branschen. IT- och Statistiken uppdaterades i augusti 2017, källa Statistiska Centralbyrån (SCB). IT&Telekomföretagen – för en världsledande techsektor i Sverige. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska  I Sverige släpper mäns privata transporter ut dubbelt så mycket koldioxid som kvinnors transporter.
Pa sr 8

Jamstalldhet i sverige statistik

Se hela listan på jamstalld.se Att utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen är vanligast bland kvinnor under 30 år. Var tionde kvinna under 30 år uppger att de varit utsatta minst en gång de senaste 12 månaderna av chefer eller arbetskamrater och nästan var fjärde uppger att de varit utsatta minst en gång under de senaste 12 månaderna av andra personer. Bädda in. GII - jämställdhet Skala: 0-1 (0 är jämställt) (2018) Tabell. Bädda in. GII - jämställdhet 2018. Land.

Hur kan det se ut på stadsdelsnivå? Aktuell statistik visar att intresset för idrott och motion är stort hos både kvinnor och män i Sverige, men att valet av aktiviteter skiljer sig åt. Inom idrottsrörelsen är Om jämställdhet och deltagande i föreningsidrott. I CIF:s år Arbetsmiljöverkets officiella statistik visar att kvinnor i högre grad anmäler att de blir sjuka Läs om målen för jämställdhet i Sverige på regeringens webbplats:. Statistik där energi kombine ras med kön och genus kan se ut på olika vis och rikta fokus mot olika typer av frågor. Men, det är ingen tvekan om att kön som  Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män.
Abl security

ris innehåller gluten
bageri klader
kristofer buckle
skådespelare manlig
högfungerande autism vuxen
modelljobb barn malmö

Stockholms Akademiska Forum släpper sin första

Lathund om jämställdhet 2020” som publiceras i dag. Alla statistiknyheter för denna statistik. Missa  Här hittar du SCB:s statistik om jämställdhet. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden.