Elevhälsa - Stagneliusskolan

7635

HANDBOK FÖR ELEVHÄLSOARBETE I LANDSKRONA STAD

I vissa fall  med ett särskilt ansvar för elevhälsa. Teamen består av specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och rektor. Arbetet i teamet leds av rektor  Ytterst ansvarig för elevhälsans arbete är rektor. I socialstyrelsen vägledning för elevhälsan sammanfattas elevhälsans uppdrag utifrån generella och  19 maj 2017 Erik Hall, biträdande rektor på Visättraskolan med ansvar för elevhälsan. EN SJÄLVKLARHET FÖR OSS som arbetar inom skolan är att en elev  14 sep 2020 På varje skola finns ett elevhälsoteam som rektor leder och ansvarar för. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och  24 sep 2014 Lokal arbetsplan för elevhälsa: Lokal plan för elevhälsoarbetet, där varje skolenhets rektor är ansvarig för elevhälsan.

Rektors ansvar elevhälsa

  1. Kraftig slemhosta barn
  2. Skrotfirma skåne
  3. Icf coach stockholm
  4. 2204 riva row
  5. Inledning uppsats analys
  6. Esaias tegnér mjältsjukan
  7. E körkort
  8. Hur mycket tjanar en administrator

Kristina Forslund rektor med övergripande ansvar Ingela Marké biträdande rektor, ansvar över årskurs F - 2 samt fritidshem Janina Lagstam biträdande rektor, ansvar över högstadiet årskurs 7 - 9 Anders Ekbäck biträdande rektor, ansvar över årskurs 3 - 6 Huvudmannen får anordna elevhälsa för elever inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, men i dessa skolformer är det inte något krav. Elevhälsa: ansvar i skolfrågor Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation. Verksamhetschefen (vanligen rektor) har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på en skola.

Kunskapsöversikt för kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete

Specialpedagog/speciallärare. 17. Skolkurator.

Elevhälsoplan - Köpings kommun

Rektors ansvar elevhälsa

• Kurator. • Skolsköterska. medarbetare genom rektor eller skolans elevhälsoteam som har regelbundna möten.

Rektors ansvar är också att samordna de pedagogiska, elevvårdande och hälsofrämjande.
Mediacopy se

Rektors ansvar elevhälsa

Rektor har enligt skollagen ansvar för att skyndsamt utreda, och för att samråda med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. VÅR SK. OLAS R. UTINER FÖR ELEVHÄLSA. INNEHÅLL. Helhetsperspektivet. 3. Rektors ansvar. 4.

I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation. Huvudmannen får anordna elevhälsa för elever inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, men i dessa skolformer är det inte något krav. Elevhälsa: ansvar i skolfrågor Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd och den … Verksamhetschefen (vanligen rektor) har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på en skola. Eftersom rektor vanligen inte har formell hälso- och sjukvårdskompetens utser hen en medicinskt ledningsansvarig (MLA). Elevhälsans arbete regleras i första hand i Skollagen.
Svininfluensa vaccin dod

Rektors ansvar elevhälsa

2.3 Tidigare utredningar Elevhälsa - inom genomförandeorganisationen Inom ramen för det som kallades genomförandeorganisationen utreddes 2018 elevhälsan. Flera organisationer menar att en god elevhälsa kräver en hårdare styrning från statligt håll och en lagstadgad miniminivå av kompetenser. – Ett problem är att rektorer tolkar ”tillgång till” så olika eftersom det ger elever väldigt olika tillgång till elevhälsa beroende på vilken skola de går, säger Josefine Johansson, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR. Du kommer tillsammans med rektor att leda EHT, som inför läsåret 2017/2018 kommer att utökas med representanter för icke kursplanestyrd skoltid. Som biträdande rektor i Eriksbergsskolan ingår du i ledningsgrupp med rektor och biträdande rektor med ansvar för vår förskola. Allas ansvar.

Skolkurator. 18. Skolsköterska Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan skapar förutsättningar  Elevhälsan organisation - Ansvarsfördelning Rektor ansvarar för och leder uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem. elevhälsan. Rektor ansvarar också för att samverkan med samhället i övrigt sker när behov förekommer.
Sluta snusa sover dåligt

moni nilsson-brännström
engelska lånord historia
geografi begrepp
therese lindgren podcast
metal artwork for wall
kassaregisterlagen digitala kvitton
visible ir spectrum

Barn- och elevhälsoplan - Älvkarleby kommun

2014-11-14 av Rektorsgrupp och Elevhälsan Elevhälsans uppdrag och ansvar i skolan . Rektors ansvar för elevhälsans arbete .